Citizen Development Manifesto (work in progress)

Wstęp

Świat zmienia się jeszcze szybciej niż kiedykolwiek. Zmiany, które zaszły na świecie po pandemii COVID-19 tym bardziej przypieczętowały nowy sposób pracy oraz konieczność cyfryzacji we wszelkich dziedzinach. Rosną potrzeby na kompetencje, oprogramowanie oraz aktywizację tłumów chcących wejść do IT.


Cel

Widzę jak duże zainteresowanie wzbudza tematyka platform Low-Code oraz Citizen Development. Niestety, nie jest do końca dobrze rozumiana. Postanowiłem, że warto spróbować, wspólnymi siłami, wypracować aktualizację (lub coś zupełnie innego) dobrze znanych metodyk i zasad.

Agile

Manifest Agile powstał ponad 20 lat temu. 

Przypomnijmy sobie jego 12 zasad:

 1. Najwyższy priorytet ma dla nas zadowolenie klienta dzięki wczesnemu i ciągłemu wdrażaniu wartościowego oprogramowania.
 2. Bądźcie gotowi na zmiany wymagań nawet na późnym etapie jego rozwoju. Procesy zwinne wykorzystują zmiany dla zapewnienia klientowi konkurencyjności.
 3. Dostarczajcie funkcjonujące oprogramowanie często, w kilkutygodniowych lub kilkumiesięcznych odstępach. Im częściej, tym lepiej.
 4. Zespoły biznesowe i deweloperskie muszą ściśle ze sobą współpracować w codziennej pracy przez cały czas trwania projektu.
 5. Twórzcie projekty wokół zmotywowanych ludzi. Zapewnijcie im potrzebne środowisko oraz wsparcie i zaufajcie, że wykonają powierzone zadanie.
 6. Najbardziej efektywnym i wydajnym sposobem przekazywania informacji zespołowi deweloperskiemu i wewnątrz niego jest rozmowa twarzą w twarz.
 7. Działające oprogramowanie jest podstawową miarą postępu.
 8. Procesy zwinne umożliwiają zrównoważony rozwój. Sponsorzy, deweloperzy oraz użytkownicy powinni być w stanie utrzymywać równe tempo pracy.
 9. Ciągłe skupienie na technicznej doskonałości i dobrym projektowaniu zwiększa zwinność.
 10. Prostota – sztuka minimalizowania ilości koniecznej pracy – jest kluczowa.
 11. Najlepsze rozwiązania architektoniczne, wymagania i projekty pochodzą od samoorganizujących się zespołów.
 12. W regularnych odstępach czasu zespół analizuje możliwości poprawy swojej wydajności, a następnie dostraja i dostosowuje swoje działania do wyciągniętych wniosków.


Co zmieniło się od tego czasu?

1. Gwałtowny rozrost platform LC/NC

2. Aktywizacja Citizen Developerów.

3. Cyfrowa tranformacja standardem.

Wyjaśnię wszystko od szczegółu do ogółu.

Krótki przewodnik po LC/NC

Zacznijmy od platform. Jest sporo nieporozumień w sferze LC / NC.

Wiele produktów można określić jako niewymagające użycia kodu do obsługi. Pomińmy je.

Wyróżniam 3 rodzaje platform, w których coś tworzymy:

Zależne od gigantów
Będące częścią większego ekosystemu: AppSheet (Google Workspace), Power Platform (Microsoft 365) czy AppGyver (SAP)
Niezależne
Pojedyncze produkty, których na rynku jest ogromna ilość: Bubble, Caspio, Appy-Pie, TrackVia, Gappsy, Glide, etc.
Kreatory stron internetowych
Narzędzia, w których tworzymy strony internetowe: Webflow, Squarespace, Bootstrap Studio, WIX, Weebly, etc.

Coming soon.

Krótki przewodnik po Citizen Development

Z racji braku konieczności umiejętności kodowania każdy może tworzyć coś swojego.

Nazywamy to Citizen Development. Użytkownicy są Citizen Developerami.


Czy wystarczą same narzędzia? Potrzebujemy metodyk, żeby tym zarządzić. 

PMI Citizen Developer
PMI przygotowało ogrom informacji dla: praktyków, architektów oraz strategów.
Microsoft Power Platform Adoption
Cenna lekcja dla lepszej adopcji konkretnej technologii.
ALMBoK
Centrum wiedzy o szybkim rozwoju oprogramowania.

Coming soon.

Krótki przewodnik po Digital Transformation (DX)

A teraz przejdźmy do szerszego pojęcia: cyfrowej transformacji (DX).

Wyróżniam między innymi następujące segmenty:

Nowe cyfrowe technologie
Cloud Computing, AI, IoT, RPA, etc.
Potrzeby biznesowe
Zarządzanie zmianą, projektami, Digital Workplace, etc.
Innowacje
Design Thinking, dług technologiczny, Technology Quotient, etc.

Co należy jeszcze opisać i wziąć pod uwagę?

 1. DevOps
 2. Disciplined Agile
 3. Hyper-Agile
 4. SAFe
 5. LeSS
 6. Relacje międzyludzkie (rozwój turkusowych organizacji)
 7. Kwestie psychologiczne i psychometryczne
 8. Perspektywy zatrudnienia i statystyki dot. przebranżowień, przekwalifikowań i przezawodowień

Masz pomysł na coś więcej? Chciałbyś się zaangażować w tworzenie manifestu?

Daj mi znać!